Nga Kastriot Dervishi

Në kohën e tatimit të jashtëzakonshëm, franga shqiptare ishte afërisht në raportet 1 me e me dollarin. Pra një dollar shkëmbehej me 3 franga. Komisioni i Komitetit Ekzekutiv të Prefekturës së Tiranës, shpalli gjithsej 7 lista, ndërsa të parën e modifikoi. Tregtarët e tatuar ishin:

Lista nr.2 e Tiranës, 5 dhjetor 1945

1-Vllazën Tase, 3.000.000

2-Qamil Dibra, 1.819.396

3-Abdulla Q. Turkeshi, 1.587.490

4-Osman Vaqarri e vllazën, 1.100.000

5-Gjon Laca, 600.000

6-Vllazën Spahia, 330.403

Gjithsej 8.437.403 franga

Lista nr.3 e Tiranës, pa datë

1-Guljem Luka, 3.800.000

2-Hasan Lahi e vllazën, 2.516.000

3-Mihal Zaharia, 1.800.000

4-Tefi Tako, 900.000

5-Abdyl Karroçi & vllazën, 700.000

6-Shaqir Seseri &Myrteza Fida, 600.000

7-Filip Guraziu, 550.000

8-Aleksandër Çakmaxhian, 500.000

9-Luigj Gurakuqi (shtypshkronja) 500.000

10-Zef Gjeçi, 450.000

11-Xhemal Mënyiku &vllazën, 360.000

12-Zef Guraziu, 350.000

13-Zapogon Piraniak, 1.200.000

14-Is.Shpati & M.Papaniku, 111.350

15-Grigor Koja, 111.350

Gjithsej 13.998.900 franga

Burimi: 55News.al