Arka e shtetit komunist në vitet e para të pasluftës u mbush me të ardhurat e një lloj takse shtesë të quajtur “tatimi i jashtëzakonshëm i luftës”.

Kjo taksë nuk vinte nga ndonjë studim, por thjeshtë nga ana klasore dhe grabitqare e regjimit të ri. Rreth 80% e buxhetit të shtetit këtë kohë shkonte për të mbajtur aparatin shtetëror.

Tabela bashkëlidhur është një prej atyre që afishuara në atë kohë për pagimin e tatimeve. Shumë tregtarë u bu, rgosën e të tjerë vdiqën në burgje vetëm pse nuk mund të paguanin një shumë që nuk e kishin. Bashkëlidhur është lista nr.1 e Prefekturës së Tiranës.

Burimi: 55News.al