Nga Kastriot Dervishi

Në vitet 1944-1951 komunistët shkaktuan një batërdi të madhe në Shqipëri. Nuk u mjaftuan që shkatërruan gjithë shtetin, arkivat i bënë copë-copë, vodhën sa deshën, shpërdoruan e i dhanë jugosllavëve gjithçka, por i shkaktuan vendit një dëm të pallogaritshëm duke i vrarë trurin, inteligjencien. Si klasë politike amatore, e ngarkuar për të ndërtuar një regjim vrastar eksperimental, komunistët vunë në krye të punëve të partisë e të shtetit të paarsimuarit, kryesisht bujq, barinj, zanatçinj, etj.

Nga gjithë këto veprime, shumica e trupës së anëtarëve të Partisë së Punës ishin në pozita të mjera intelektuale. Gjendjen e vështirë të kuadrit të aparateve të Partisë së Punës së Shqipërisë, e pranonte edhe një raport i fillimvitit 1952 i cili vendoste që së paku kuadrot e kësaj partie të mbaronin me sforcim arsimin 7-vjeçar, e pas tij, edhe atë të mesëm. Të parin duhej ta mbaronin brenda 2 vjetësh, ndërsa të dytin, brenda 3 vjetësh.

Këtu nuk duhej pasur ndonjë çudi e madhe, pasi kontingjenti i të paarsimuarve ishte në krye të Byrosë Politike. Kështu që i binte që nivelet e ulëta nuk mund të ishin më të kualifikuar se organeve eprore. Përveç tyre, partia kishte një numër të madh analfabetësh, jo pak në poste shtetërore.

***

(Ekstrakt)

Partia e Punës e Shqipërisë

Sekretariati i KQ

Vendim nr.23, datë 25.1.1952 “Mbi arsimin e kuadrove të aparateve të Partisë”

Sekretariatii KQ të PPSH-së, mbasi mori së në shqyrtim propozimin e Drejtorisë së Propagandës e Agjitacionit mbi ngritjen e nivelit arsimor të kuadrove të aparateve të partisë dhe në vazhdim të vendimin nr.667, datë 17.8.1951 të Byrosë Politike, vendosi:

1-Të kryhet shkolla 7-vjeçare brenda dy vjetëve nga kuadrot e aparateve të partisë që kanë kryer vetëm filloren. Mbas 6 muajve studim në çdo vit shkollor, atyre t’u jepet nga dy muaj leje për t’u përgatitur e për të dhënë provimet.

2-Të kryhet shkolla e mesme brenda 3 vjetëve nga kuadrot e aparateve të partisë që kanë vetëm shkollën 7-vjeçare. Mbas 7 muajve studimi për çdo vit shkollor, atyre t’u jepet nga 2 muaj leje për t’u përgatitur për të dhënë provime.

Burimi 55news.al