Në një mbledhje të Kongresit të Partisë Komuniste të Rumanisë në Bukuresht në vitin 1961, Hrushovi su lmoi Partinë Komuniste të Kinës dhe kërkoi të përjashtohej nga internacionalja komuniste. Delegacioni i PPSH i kryesuar nga Hoxha mbrojti Partinë Komuniste të Kinës.

Kjo ishte fillesa e bashkëpunimit të Shqipërisë komuniste me Kinën. Në vitin 1978 qeveria e Republikës Popullore të Shqipërisë ndërpreu, ose më saktë prishi, të gjitha marrëdhëniet me qeverinë e Republikës Popullore të Kinës.

Në vitin 1969 dy vendet komuniste ishin ende mike, e kjo duket më së miri në këtë fotografi të publikuar nga historiani Kastriot Dervishi.

“U zgjidhën kreditë me Kinën motër (fotoja është e deklasifikuar dhe botonet me autorizim të shoqatës së miqësisë Kinë-Shqipëri dhe veteranëve komunistë të lu ftës, të lindur gjatë ose pas lu ftës)”, shkruan ai.

Burimi: Gazeta Shqiptare GSH.AL