Organizata Ushtarake e Shqipërisë Komuniste frikësonte superfuqitë e mëdha evropiane të asaj kohe. Në fakt, diktatura krijoi një përgatitje të madhe ushtarake dhe një numër të madh të bunkerëve në të gjithë bregdetin shqiptar.

Organizata Ushtarake e Shqipërisë Komuniste frikësonte superfuqitë e mëdha evropiane të asaj kohe. Në fakt, diktatura krijoi një përgatitje të madhe ushtarake dhe një numër të madh të bunkerëve në të gjithë bregdetin shqiptar.