ALBANIA. Tirana. Outside the bakery, woman holding a loaf of bread.. 1990.

Këto foto janë realizuar në vitin 1990 në Shqipëri nga fotografi Martin Parr.

Skamje, varfëri dhe rradhë për të blerë bukën dhe ushqimet e ditës.

Ky ishte një ritual që shqiptarët u përballnin çdo ditë.

Në këtë kohë, kishin filluar lëvizjet e para për rrëzimin e sistemit komunist.

ALBANIA. Berat. Queuing for tickets in a cafe kiosk. 1990.
ALBANIA. Tirana. Outside the bakery, woman holding a loaf of bread.. 1990.
ALBANIA. Crowd gathering by a bus. 1990.
ALBANIA. Tirana. Hairdresser. 1990.
ALBANIA. Tirana. Bakery’s till. 1990.
ALBANIA. Tirana. Food store. 1990.