Ne jetën time
Ka qënë një cast
Kur unë për ty pata nevojë
Jo për të tuat gjeste, fjalë
Por ti pranë meje më qëndroje.

(refren)
E kundërta ndodhi ti ike larg
Ato ditë dimri të jetës time
Gjithmonë gëzimet i ndanim bashkë
Përse me ike, më braktise?

(përsëritet 2 herë)