Restorantet në Tiranë, në vitet ’40 lëshonin fatura në të cilat totali përfshinte jo vetëm vlerën e porosisë së klientit por edhe detyrimin për të paguar 5 % që shkonte si taksë për bashkinë dhe 10% të vlerës për shërbimin, praktikë kjo që aplikohet gjerësisht në vendet europiane edhe në ditët e sotme. Fatura e mëposhtme, që sjell portali “SCAN”, është marrë nga faqja e koleksionizmit online “icharta”.

Burimi: Scan.TV