Këtë pamje të rralla vijnë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë ky në fokus të tyre janë filialet e “Bankës Kombëtare të Shqipnis” në vitin 1925.

Kjo bankë u themelua më 2 shtator 1925.

Filialet e bankës ishin në Durrës, Tiranë, Vlorë, Shkodër dhe Korçë.

Ndërkohë në vitin 1929, diskutohej hapja e filialeve të reja edhe në Elbasan, Peqin, Berat, Gjirokastër dhe Sarandë.

Në këtë periudhë, Këshilli Administrativ i Bankës përbëhej nga Mario Alberti (Guvernator), Federico Brunner(zëvëndësguvernator) dhe këshilltarët e tjerë si E.De Ëouters D’Oplinter, Giussepe Bianchini, Ugo Baracchi, Lale N.Zuber, Ugo Viali e Stefan Curani./Scan/