“Jam i lumtur që mbas 30 vjetëve gjendem në Shkodër, në qytetin ku kam kaluar vitet e para të fëmijërisë sime, rrënjët kishin qenë të thella dhe të pashpërngulta”
Bekim Fehmiu.

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Bekim Fehmiu

Burimi: Teatri Migjeni, Shkoder