Poezi e shkruar nga Petro Marko

Mbase ikim ikim ikim
Nga dhomat e mbushura ofsh, amë
Dhe dalim shesheve
Po sheshet janë të lara në gj, ak

Ndodh largohemi nga rrugët
Që klithin në fytyra fëmijësh
Dhe i mbyllim sytë

Kur Mezia i ngul ushtën
Demit tonë të Zi
Në Mozomazinë e përhumbur
Dheu na rrëshqet nën këmbë