Restoranti i hotelit “Klementi” në Durrës, i njohur gjithashtu si hotel “Evropa”.

Pronarja e hotelit ishte zonja De Klementi (De Clementi) e Trentos, qytet në atë kohë në Austri dhe tani në Itali, e cila kishte mbështetjen e misionit tregtar austro-hungarez.

Hoteli përfitoi shumë nga ardhja e Mbretit Vid (Wied) me oborrin e tij në vitin 1914.

Sipas Robert Elsie, foto e Misionit Ushtarak Holandez në Shqipëri 1913 – 1914.

Marrë nga faqja e Thanas Mustaqit