(dy herë)
Mora mandolinën dola në oborr
O moj vajzë e vogël pse ma bën me dorë

(refren)
Vaj, vaj, vaj gishtat me kajmak
O moj vajzë e vogël ç’na bëre merak
————- (2 herë)

(dy herë)
Mora mandolinën dola në sokak
O moj vajzë e vogel pse na bën merak

(refreni)

(dy herë)
Mora mandolinën dola në çarshi
O mor djalë i vogël pse ma bën me sy

(refreni)