Met Bega Rita Lati dhe Marjana Kondi ne skecin Dua Burre nga estrada e Tiranes