Ndër to përmendim, Alfons Gurashi, Tefta Radi, Virgjil Kule Kico Fotiadhi. 

E. Troplini/Naishtedikur.info