Faqja arvanitesglobal ka publikuar një këngë të vjetër se si i këndojnë arvanitasit vitit te ri.

Teksti i këngës në shqipen e vjetër dhe në greqisht…

Mirse na vinjë viti i ri //Καλώς να ‘ρθει ο νέος χρόνος mirse mir të na çonjë //καλώς ήρθε, καλά να μας βρει!!!

Μίρσε τ βίνjë βίτι ρί – Με το καλό να μας έρθει ο καινούργιος χρόνος

μίρσε τ να πλικένjë – κι ευχόμεθα να σας αρέσει

σι νέστρë θόjνë παλεά – σαν αύριο έλεγαν παλιά

τσίλι τ πρότο βίνjë – σ’ όποιον έρθει πρώτος

ντ ντέρë τ’αβλοπόρτëσë- στη μικρή πόρτα της αυλόπορτας

γκα νjë ντουμέ τι γύπνι – ένα τάλληρο να του δώσετε

ου θόμι πëρ τ γκέγκενι – σας λέμε για ν’ ακούσετε

Θάμëτë ε σëρ Βασίλιτ – τα θαύματα που ’κανε ο Άι-Βασίλης

ις νjë νjερί με αρετή – ήταν ένας άνθρωπος πολύ ενάρετος

ις σιούμë γλυκομίλι – και πολύ γλυκομίλητος

νjë ντρου τ’θάτë κέι μπαστούν – ένα ξερό ξύλο είχε για μπαστούνι

ε κέι πëρ τ κουμπίσεϊ – τόχε για ν’ ακουμπάει

εδέ αϊ νjë ηθάτë ντρου – κι αυτό το ξερό ξύλο

βλαστάρ-τ νιόμë χιούσι – βλάστησε ένα χλωρό βλαστάρι

εδέ ντë μάλε ντ’άι βλαστάρ – και πάνω σ’ αυτό το χλωρό βλαστάρι

ντι ζόκι εκελαjδίσ νε κάθισαν – δυο πουλιά να κελαϊδίσουν

τσ’ι κέινë σίτë σι διαμάντ – που ’χαν τα μάτια τους σαν διαμάντια

διαμάντ ντë φλουκουράτ. – διαμάντια πάνω σε μαύρο βελούδο.

Μπλίδουνι βλέζëρ μπλίδουνι – Μαζευτήτε αδέρφια μαζευτήτε

ντë κλήσσëζë τ βένι – στην εκκλησία να πάτε

γκα κλίσια τ μος λήψενι – απ’ την εκκλησία μη λείψετε

καλή ψυχή τ κένι. – καλή ψυχή να ’χετε.

Γκα κλίσια τούκε άρδουρ – Απ’ την εκκλησία μόλις γυρίσετε

εφτίς τραπέζι σστρόνι – αμέσως στρώστε το τραπέζι

αν ίσστë δε νονjë φτωχό – κι αν είναι κανένας φτωχός

εδέ άτë τε φτόνι. – καλέστε κι αυτόν.

Αν ίσστë νόνjë ή σκλjεπëρ – Κι αν είναι κανένας αόματος

ε νεκ κ μούντë βίνjë – και δεν μπορεί να έρθει

κιάλjανι γιού φαΐν ατjέ – πηγαίνετε σεις το φαγητό στο σπίτι του

εδέ το ίδιο ίσστë – κι είναι το ίδιο.

Ου θάμë καλιμέριν – Σας είπαμε το καλημέρι

με γκόλjë δε με λίρρ – τραγουδιστά και με την λύρα

δε γκα μοτ, δε γκα μότ – και του χρόνου

τë γιέμι μιρρ – να ’μαστε καλά

δε γκα μοτ, δε γκα μοτ – και του χρόνου

τë γιέμι μιρ – να ’μαστε καλά.

Përkthimi i tekstit të këngës

Mirse na vinje viti un ri // mir se te vish viti i ri mirse mir te na çonjë // mir se na gjen!!!

Mírse t vínjë vitti ri – me mire te vije viti i ri

Mírse t te plikénjë – dhe ne të pelqejmë

Shi néstrë thójnë palea – si nesër ata thanë plak

Çilli t proto bínjë – te kushdo që vjen i pari

D ‘ntérë, dera e vogel e aulóportas

Ga nje dumet cfar gýpni – një pesë për t’i dhënë atij

Po të themi të dëgjosh.

Thámëtë e shën basílit – mrekullitë që babagjyshi bëri

Akull e akullit me virtyt – ai ishte një njeri shumë i mirë

Nje dreu t ‘ thate kej mpastoún – një dru të thatë kishte për bastun

E ki per t koumpíseï – duhej të prekja

Bufe al nje ētháte dreu – dhe ai dru i thatë

Blastaar-t nióme chioúsi – solli një pasardhës jeshil

Bufe nte maskul d ‘al blastar – dhe në këtë pasardhës të gjelbër

D ekelajdís̱ te sat – dy zogj të bashkuar

Ce sajt shi diamant – kush i kishte syt si diamante

Diamant nte phloukourát. – diamante në vishnje e zezë

Mplídouni blézër mplídouni – grumbulloni vëllezërit të mblidhen

Nte klḗsseze te béni – në kishë të shkoj

Ga klísia te mosi lḗpseni – nga kisha nuk mungoj

Shpirt i mirë, keni. – shpirt i mirë për ty.

Ga klísia toúke zellit – nga kisha sa më shpejt të kthehesh

Ephtís tavolina sstróni – menjëherë shtroni tavolinën

Nëse este issste ose skljepër – dhe nëse është ndonjë i va, rfër

E nek k moúntë bínje – dhe nuk mund të vijë

Kiáljani yu phaḯn atje – merre ushqimin te shtëpia e tij

Este e njejta iste – dhe është e njëjta.

Me nkóljë nuk me lir – duke kënduar dhe me lirë

Jo ga po, jo ga po – dhe vitin tjeter

Te yem mir – të bekoftë

Jo ga po, jo ga po – dhe vitin tjetër

Te yemi mir – të bekoftë.

Burimi: Konica.al