Festivali i Këngës në Radiotelevizion Shqiptar kanë qenë dhe mbeten një nga ngjarjet kulmore artistike shqiptare. Organizohet në çdo fund viti në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Në të marin pjesë këngetarë të rinj dhe këngëtarë të afirmuar. Festivali zhvillohet gjatë disa netëve.

Këtij eventimenti mund t’i referohemi në disa mënyra:

 • Festivali i Këngës Në RTSH
 • Festivali i Muzikës Së Lehtë Në Radio Televizionin Shqiptar
 • Festivali i dhjetorit
 • Festivali i Fundvitit

Lista e festivalet

 • Festivali i 1-rë i Këngës në RTSH
 • Festivali i 2-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 3-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 4-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 5-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 6-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 7-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 8-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 9-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 10-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 11-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 12-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 13-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 14-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 15-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 16-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 17-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 18-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 19-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 20-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 21-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 22-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 23-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 24-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 25-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 26-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 27-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 28-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 29-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 30-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 31-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 32-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 33-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 34-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 35-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 36-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 37-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 38-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 39-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 40-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 41-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 42-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 43-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 44-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 45-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 46-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 47-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 48-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 49-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 50-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 51-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 52-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 53-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 54-të i Këngës në RTSH
 • Festivali i 55-të i Këngës në RTSH

Video nga Aktoret Shqiptare