Tre studentë të Inxhinjerisë së minjerave caktohen të bëjnë praktikën në ndërmarjen e përpunimit të kromit. Jona e cila gjendet në mes të dy shokëve të saj, por e cila preferon dashurin e Arsenit po pa lënduar Agronin, i cili ndjen ndoshta diçka mes tyre.

Arseni kërkon nga Jona të tregohet e arsyeshme me të, dhe i kërkon të ndërhyjë në minisrti për çështjen e caktimit të tij në tiranë. Ai përfiton nga rasti pasi i ati i vajzës është zëvendës ministër. Jona e kupton se interesimi i tij është që të përfitoj nga emri i saj. Nga ana tjetër Agroni i kërkon që të jetë më i sinqert me të, duke i treguar se ka një tjetër të dashur.

Këtë i a bënë edhe më të qartë, kur Aseni largohet nga ajo me pretekstin se do shkonte aty afër tek tezja e tij. Jona e vënë re këtë gjë, e cila kërkon të përfundoj këtë lidhje me Arsenin, por që mbështetet plotësisht tek shoku i saj i sinqert Agroni.