Në driza janë gjarpij’t e zez

E ti je e xhveshun nën diell.

Në driza janë gjarpijtë e zez

E rrijnë buzë në buzë,

E rrijnë buzë më buzë,

E jeta e tyne ashtë e bardhë,

E bardhë e bardhë nën diell,

E jeta e bardhë e bardhë,

Nën diell e bardhë, e bardhë.

Mjaltëzat lagin me mjaltë

Gurzit e prrojeve të thata.

– poezi nga Martin Camaj