NËNËS

Puthi foshnjën dhe e rriti!
Puthi qiellin dhe e ndriti!
Puthi plagën e shëroi!
Vetëm Nëna!

E puth ballin, çelin lule!
E puth gushën, me pekule!
Puth Ajo – inati ulet
Veç nga Nëna!

Themi NËNË!
kur na ther zemra!
Dhe kur s’është buzëqesh ndër ëndrra!
Se është Nënë e Dashurive
mal nga Dhëmbja.

Nina nana na përkundi
dorë e saj e bardh si pëllumbi!
Veç nga Zoti dhe nga Nëna
çelet Jeta !!!

Hap i saj i lehtë si flutur
kur ke dhëmbje vjen i pari…
Zëri i saj aq shumë i bukur
zgjon të v.dekurin nga v.arri!

~ Agim Doçi ~