Nga Klodeta Gjini – Ish rekordmene e 17 Nëntorit

Un binomio bianco e blu di KS ” 17 Nëntorit” e sono 100 quest’anno
Një binom bardhë e blu i KS ” 17 Nëntorit” dhe janë 100 këtë vit…

Come descrive l’allenatore Ruli la mia crescita durante gli anni dell’attività sportiva:
” Klodi crescendo in età maturava anche maggior fiducia verso gli allenamenti e l’allenatore.
Durante gli anni abbiamo creato insieme un binomio allenatore/atleta, dove proprio la fiducia era reciproca tra di noi.
Non ricordo che lei avesse mai mancato in allenamento durante tutti quelli anni.

Ma la cosa importante era l’accettazione da parte di Klodeta di una parte dell’allenamento che si collegava al mio carattere. Ero molto esigente, ma anche molto nervoso.
Mia moglie Natasha, anche lei ex atleta di salto in alto mi diceva:
– Povera ragazza, come fa con i tuoi nervi.”

Si e ka pare trajneri Ruli rritjen time gjatë viteve që ushtrova sportin:
“Klodi gjatë viteve rritesh në moshë duke rritur dhe besimin tek stërvitja, por sidomos besimin tek traineri. Gjatë viteve krijuam së bashku një binom trainer/atlete ku mbizotëronte besimi reciprok tek njeri-tjetri.
Nuk më kujtohet që gjate gjithë atyre viteve të ketë munguar në ndonjë seance stërvitore.

Ajo që ishte më kryesorja ishte pranimi nga ana e Klodetës i asaj pjesës tjetër të stërvitjes që kishte të bënte me karakterin tim. Isha shumë kërkues, por edhe shumë nevrik. Gruaja ime Natasha, edhe ajo ish atlete e kërcimit së larti më thoshte:
“-E shkreta ajo vajzë si ja bën me nervat e tua.”

Azis Ruli

Granelli di riccordi parte della mia autobiografia sportiva che sto scrivendo…

Grimca kujtese që janë pjesë e autobiografisë që po shkruaj..

Foto: Gjini e Coach Ruli