Opera e parë shqiptare “Mrika” premiera e se ciles u mbajt me 26.11.1959

Kompozitor: Prenkë Jakova
Libreti: Llazar Siliqi
Regjisor: Pandi Stillu

Dirigjent: Mustafa Krantja
Skenograf: Stavri Rafael
Mjeshtër kori: Kostandin Trako

Personazhet dhe lnterpretet:
Mrika: Marie Kraja
Mara (nëna): Jorgjia Velo
Gjini: Gjini: Lukë Kaçaj

Ndou: Hysen Pelinku
Gjeta: Avni Mula
Doda: Ibrahim Tukiçi
Dava: Andromaqi Haderi

Mira: Rozmari Jorganxhi
Bardhoshja: Shpresa Nishani
Agimi: Stavri Rafael
Vullnetari: Zeqir Agiolli

Azizi: Zihni Berati
Diversanti: Maliq Herrri

Burimi: Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor