Komedia Pallati 176 shkruar nga Adelina Balashi është shfaqur në Tiranë në vitin 1986. [1]

Regjisorë: Alfred Bualoti, Andon Qesari.

Aktorë:
Roland Trebicka…,..Jovan Bregu
Elida Janushi……..Marjeta
Pavlina Mani………Liria
Violeta Manushi……Teto Rita
Eva Alikaj………..Elsa

Ilir Bezhani………Sandri
Anastas Kristofori….Perikliu
Gëzim Rudi………..Fredi
Merita Zoto………..Irena