Gjatë periudhës së ekonomisë së centralizuar, në vend nuk do të kishte banka private. Banka e Shtetit Shqiptar ishte banka ku kryheshin veprimet kryesore. Pamjet në video tregojnë se si ishte dega e Bankës së Shtetit në qytetin e Shkodrës në vitet ’50.

Filmimet i përkasin një filmi edukativ mbi kulturën e duhanit, të prodhuar nga Kinostudio në vitin 1957.

Gazeta Dita