Gjatë pushtimit të Vlorës në luftën e parë botërore, administrata ushtarake italiane ndërtoi një rrjet hekurudhor tip “dekovil” me gjatësi 100 kilometra e 244 metra.

Po ashtu, ushtria italiane kishte në përdorim 9 teleferikë që i përdorte për transportin e materialeve e njerëzve në zona të vështira për transport.

Pas Luftës së Vlorës, shumë prej teleferikëve u çmontuan ndërsa pavarësisht këmbënguljes së mëvonshme, autoritetet italiane nuk arritën t’i rikuperojnë ato.
Shqiperia e Harruar