Rënia e komunizmit në Shqipëri nisi në fundin e vitit 1990, me demonstratat antikomuniste studentore.

Përmbysja e regjimi diktatorial të Enver Hoxhës la pas një panoramë aspak të mirë, ku tranzicioni solli një kolaps të fortë ekonomik.

Më poshtë do të mund të shihni Shqipërinë nën objektivin e aparatit të Michel Setboun.