Hamdi Haxhi Beqiri mund të konsiderohet si drejtuesi më i vjetër në Shqipëri. Kjo patentë, e cila në kohën kur është lëshuar quhej “leje shoferi”, e datës 7 qershor 1929, është një prej dokumenteve më të vjetër në këtë fushë, të ruajtur deri më sot në Durrës.

Burimi: Retro.al