Nga Kastriot Dervishi

Përveç të tjerash, i gjithëdituri Enver Hoxha jepte porosi edhe si të rritej derri. Në vijim të debatit në Sekretariat, drejtuesit e lartë të shtetit e partisë diskutojnë mbi rritjen e rendimentit të dosave. Udhëheqësi apo komandanti legjendar, siç i këndojnë disa ishte shumë i shqetësuar që derrat hanin shumë misër e nuk shtoheshin aq sa donte ai në peshë. Nga diskutimi mësohej se kostoja e një kilogrami mish derri dilte 95 lekë për kilogram, ndërsa shitej në treg me 14 lekë. Kjo ishte ekonomia komuniste, as derrin nuk dinte të nxirrte me fitim.

Ekstrakt nga debati

Shoku Harilla Papajorgji: Kostoja e mishit të derrit ka ndryshime nga njëra ndërmarrje në tjetrën….Pra, rritja e rendimentit të mishit për dosë, siç keni thënë ju shoku Enver, mbetet një detyrë për të cilën duhen bërë përpjekje për ta realizuar.

Shoku Besnik Bekteshi: Drejtuesit e NB-së së Maliqit nxjerrin si arsye klimën e ftohtë që nuk kanë rezultate të mira në prodhimin e mishit të derrit. Kjo tregon se ata mbajnë qëndrim subjektiv ndaj kësaj kafshe, prandaj thashë që nuk e duan.

Shoku Enver Hoxha: Pse duan lopën dhe të mos e duan derrin?! Ka fanatizëm në Maliq?

Shoku Besnik Bekteshi: Jo

Shoku Enver Hoxha: Atëherë? Kush kërkon më shumë shërbime, lopa apo derri?

Shoku Adil Çarçani: Lopa.

Shoku Enver Hoxha: Pra, në logjikë, ata duhet të pranojnë më shumë derrin sesa lopën. Mirëpo pse preferojnë lopën dhe lënë mënjanë derrin?

Shoku Besnik Bekteshi: Qëndrim jo të drejtë mbajnë.

***

Shoku Besnik Bekteshi: Shoku Adil, ju e dini që për derrin duhet të ketë ushqim proteinik, kurse Korça nuk e ka, nuk prodhon koncentrate.

Shoku Adil Çarçani: Po mirë, të dërgohen koncentrate edhe atje. Bërsija e sojës për shembull, planifikohet të shpërndahet e centralizuar, kështu mund t’i vijë edhe Korçës një sasi.

Shoku Ramiz Alia: Po NRGJ-së si i dërgohet?

Shoku Besnik Bekteshi: Ajo ka viçat.

Shoku Adil Çarçani: Po edhe kësaj ndërmarrje i vete ushqimi proteinik për bagëtinë, si bërsitë e lules së diellit, të sojës, etj.

Shoku Enver Hoxha: Nga i dërgohet?

Shoku Harilla Papajorgji: Rrethet e tjera shoku Enver i dërgojnë kësaj ndërmarrje një pjesë të bërsisë të lules së dielli, të sojës, etj, kurse një pjesë tjetër e merr ndërmarrja bujqësore.

Shoku Enver Hoxha: Po atëherë pse thuhet që nuk i marrin?! Pra ushqimin për derrat, që është kryesori, e kanë siguruar. Kurse problemi që ngrihet për stallat nuk më duket i arsyeshëm për mosrritjen e derrit. Derrat nuk rrinë jashtë, por nëpër stalla, të cilat janë njëlloj si të gjitha të tjerat. Klima e Korçës nuk është e pranueshme për rritjen e derrit, temperatura në dimër vërtet ulet disa gradë, por të ftohtit nuk është i padurueshëm. Kështu që duhet parë çështja e ushqimeve. Në qoftë se derrat e hanë ushqimin që u jepet, atëherë duhet shikuar se mos ka arsye të tjera që pengojnë mbarëvajtjes e rritjes së tij. sa njësi ushqimore japin për dosë.

Shoku HarillaPapajorgji: Rreth 8 kv njësi ushqimore.

Shoku Enver Hoxha: Të japësh 8 kuintalë misër për dosë dhe të marrësh vetëm 1 kv mish është për të vënë duart në kokë! E kemi filluar me dy kv njësi ushqimore për dosë dhe me njomishte, jo me misër, pastaj e çuam në tre. Dhe kur e çuam në tre kv, na u duk shumë, thamë ç’është kjo që bëhet. Kurse tani vemi në shtatë, bile edhe në tetë kv njësi ushqimore për dosë! Kjo sasi është shumë e madhe, se në fund të fundit derri ha misër dhe nuk shton peshë.

Burimi: 55News.al