Nga Vepror Hasani

QEVERITARË DHE INTELEKTUALË TË KORÇËS 1909

Kajmekan Halid Bej
Mësonjës Nazmi Efendi
Avokat Nuri Efendi
Kol agasi Rexhep Efendi
Kryetar i Beledijes Belul Efendi

Kol agasi Haxhi Seid Efendi
Drejtor i shkollës gjimnasto Sami Bej Pojani
Binbash Riza Bej
Jyz Bash Hajri Bej
Jyz Bash Rasim Efendi

Direktor i postës Mehmet Bej
Mylazim Avni Bej
Mylazim Murad bej
Hafëz Ali Efendi
Bektash bej Plasa

Emin Efendi. mësonjës i shkollës
Sheh Ibrahim Efendi
Mylazim Mahmud Efendi Bosnja
Nazif Efendi Mytehidi
(Gazeta “Korça” e enjte 5 vjesht’ e III-të 1909)

ADMINISTRATA E SANXHAKUT TE KORCES ME 1911

Kryetar: Mehmet Ali Efendi
Kadi: Fejzi Efendi
Myfti: Hasan Myfti Efendi
Kryellogaritar: Mustafa Njazi Efendi
Sekretar: Omer Efendi

Kryetar i Gjykates: Shaban Efendi
Kryetar i Bashkise: Beoglu Efendi
Kryetar i Policise: Zamedi Efendi
Drejtor i Poste-telegrafit: M. Minashia
Mydir: Tahir Beu

Inxhinier i Kasabase: Veli Efendi
Monopoli i duhanit: Mydir Maliq Bej
Sekretar i monopolit te duhanit A. Ikonomi
Pergjegjes per detyrimet ndaj shtetit: Mydir Sejfulla Efendi

Ne kete kohe Sanxhaku i Korces perfshinte kazane e Korces, te Kosturit, te Staroves dhe te Kolonjes

Vepror Hasani/Naishtedikur.info