Ne nje nga mbledhjet e Komitetit Qendror, Alia diskuton ceshtjen e simboleve fetare, te cilat kane filluar te mbahen prej qytetareve. Me agresivitet Alia denon keto akte, te cilat sipas tij edhe pse gjejne mbeshtetje ne ligjin e lejimit te fese ne vend, shkelin parimin e ateizmit qe ka vendosur Partia ne mesin e viteve ’60.

Fragmenti eshte marre me shkurtime nga Arkivi i Komitetit Qendror te Partise.

Burimi: Arkivi Korce