Filmime origjinale nga italiani Nilo Rati, të bëra në fshatrat e Tiranës në vitin 1994. Ato tregojnë jetën në fshat, dhe njerëzit që punojnë. E sapo dalë nga një rend që ish vendosur që në fillimet e viteve 50, me krijimin e koperativave bujqësore.

Në ato vite shumica e shqipëtarë jetonin vetëm me asistenat sociale që kish vendosur qeveria. Në video shikohet qartë jeta e varfër, njerëz që rendin në radhat e dyqaneve që servirnin ato pak produkte që mereshin me listë nga familjet./Na Ishte Dikur