Poezi e shkruar nga Sejmen Gjokoli

( elegji për të madhin e valles shqipe e mikun tim të shpirtit, Rexhep Çeliku )

1.
Iku ylli valles shqipe,
Shqiponja në fluturim,
Iku burri me lezete,
Ra një lis i vendit tim.

2.
Iku nuri skenës, iku,
Nur’ i valles shkrepëtimë,
Iku ay që i printe,
Si bajrak e vetëtimë.

3.
Iku i pari gjerdanit,
Korifeu me shkëlqime,
Iku simboli valltarit,
Shqiponja në fluturime.

4.
U shua si meteori,
Ylli valles gjëmim rëndë,
Dhe ashtu në valle mbeti,
Shqiponjë me krah’ e pëndë.