John Cameron Hobhouse, i njohur edhe me emrin Lord Broughton, së bashku me Lord Byronin, në vitin 1809 e ka vizituar Shqipërinë dhe vendet tjera të Ballkanit.

Hobhouse kishte vërejtur një çudi në mesin e popujve ballkanikë. Të gjithë, pos shqiptarëve, deklaroheshin sipas përkatësisë religjioze. Me fjalë tjera, Hobhouse kishte vërejtur se vetëm shqiptarët e kishin të zhvilluar ndenjën e përkatësisë etnike apo kombëtare dhe e injoronin atë religjioze.

John Cameron Hobhouse, i njohur edhe me emrin Lord Broughton, së bashku me Lord Byronin, në vitin 1809 e ka vizituar Shqipërinë dhe vendet tjera të Ballkanit.

Hobhouse kishte vërejtur një çudi në mesin e popujve ballkanikë. Të gjithë, pos shqiptarëve, deklaroheshin sipas përkatësisë religjioze. Me fjalë tjera, Hobhouse kishte vërejtur se vetëm shqiptarët e kishin të zhvilluar ndenjën e përkatësisë etnike apo kombëtare dhe e injoronin atë religjioze.