Pushtimi i Shqipërisë nga Italia Fashiste, Zbarkimi i trupave italiane njëkohësisht në disa fronte.

SHKARKONI APLIKACIONIN E KONICA.AL

Si u prit pushtuesi? Pse ne shqiptarët, gjithmonë e kemi pritur shpëtimin nga Evropa Perëndimore?

Burimi : L’illustrazione italiana Prill 1939

Burimi: Konica.al