Shqipja që ne njohim sot ka evoluar shumë me kohën, ndërsa para Kongresit të Manastirit ka pasur shumë germa të huazuara.

Shumë germa kanë ngjashmëri me ato greke, për aq kohë sa shqipja nuk kishte një alfabet të vetin të unifikuar.

Më poshtë një urim në gjuhën shqipe për Vitin e Ri 1901.

Moti i ri 1901

Motin e ri per shume vjet,

Ne e presim me gezime,

Te mira shume sjellt sivjet,

Qofte me shume fitime.

Me shendet e jet te gjate,

Gjithë bijte e Shqiperise,

Sjellt bereqet e drithe,

Dhe shkolla te diturise,

Shkolla me gjuhen tone,

Te mbushet tere Shqiperia,

Zot i madh siç e ka thene,

Ne gjithe librat e tija./Nje Komb