Teknologjia, popullimi, dhe të gjitha ndryshimet në vitet e pas komunizmit e kanë transformuar kryeqytetin në një qendër arsimi, kulture, punësimi etj.

Por megjithatë kurioziteti për ta njohur Tiranën në vitet e komunizmit nuk mungon.

Disa prej tyre vazhdojnë të jenë edhe sot, disa të tjer a i përkasin kohës së shkuar dhe nuk ekzistojnë më./Na ishte Dikur