Nga Kastriot Dervishi

1956/Letra e të dënuarit për dhomën e burgut dhe funksionet e gavetës

Një informacion për burgun nr.2 të Tiranës (sot te rruga “Mine Peza”) i vitit 1956. Një i dënuar ankohet për kushtet e vështira të jetesës, si fjetjen në një dhomës të 50 personave, si dhe e mosdhënies së kushteve me fillestare të jetesës.

Në letrën e gjatë flet edhe për mënyrën e kryerjes së nevojave personale.

Gaveta, një lloj ene alumini që shërbente për ushqimin vetjak, sipas këtij tregimi përdorej edhe për funksione të tjera.

Letra dyfaqëshe me shkrim dore është përmbledhur në tekstin bashkëlidhur. Kur në Tiranë ishin të tilla kushte, përfytyroni si mund të ishin ato jashtë kryeqytetit.