Foto në vite nga uzina “Traktori” (kombinati i Autotraktorëve), Tiranë.

Burimi: Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit