Interpretuar nga Mjeshtri i Madh Laver Bariu.
Ndjese autoreve te filmit per pak modifikime te vogla ne funksion te pistës kryesore muzikore.

Video Petrit Demiraj