Hotel Adriatik është një hotel pranë Durrësit, Shqipëri. Ky është hoteli kryesor turistik në Durrës, i vendosur në plazhin e gjatë ranor në jug. Ajo përmban 70 dhoma dhe është ndërtuar gjatë epokës së Stalinit. Një referencë e hershme për objektet gjendet në një artikull të shkruar për The Atlantic në vitin 1963 nga gazetari James Cameron.

Deri në kohën kur Philip Ward, autor i Shqipërisë: Një Udhëzues Udhëtimi, vizitoi në vitin 1982 çdo dhomë gjumi ishte en suite, por ishte ende themelore. Hoteli u rinovua gjerësisht në 2003 dhe tani përmban pishinën më të mirë në vend.