Galeria e fotove historike e kohës së komunizmit na tregon një estradë të vërtetë e zgjedhjeve të këtij regjimi. Me një kandidat, kryesisht i panjohur, ditën e votimeve grupe folklorike amatore në qendrat ku votonin zgjedhësit, i binin fort lodrave. Diktatura mbulohej kësisoj atë ditë nëpërmjet këtyre formave.  Galeria e fotove historike e kohës së komunizmit na tregon një estradë të vërtetë e zgjedhjeve të këtij regjimi. Me një kandidat, kryesisht i panjohur, ditën e votimeve grupe folklorike amatore në qendrat ku votonin zgjedhësit, i binin fort lodrave. Diktatura mbulohej kësisoj atë ditë nëpërmjet këtyre formave. 

Burimi: 55News.al