“Zotërinj, nuk jam as për Shqipërinë e madhe dhe as për Shqipërinë e vogël. Jam për Shqipërinë Etnike në të cilën sot banojnë tërësisht shqiptarë apo shumicë shqiptarësh e që kanë shprehur vullnetin të bashkohen në një komb të vetëm, të ndarë padrejtësisht, në një atdhe e shtet kombëtar.”

Mid’hat Frashëri, 
nga fjalimi në Konferencën e Mukjes, 1-3 gusht 1943

Marrëveshja u shkel nga komunistët nën presionin e Jugosllavëve për çeshtjen e Kosovës.